ગુણવત્તા નિયંત્રણ

કાચો માલ

અમારી કંપનીનો કાચો માલ ચીનના હીલોંગજિયાંગમાં નોન-જીએમ સોયાબીન ઉત્પાદન વિસ્તારોમાંથી છે.અમે નિયમિતપણે કાચા માલનું પરીક્ષણ કરીશું અને સંબંધિત ગુણવત્તાના ધોરણો ધરાવીશું.

xcom

xcom

ઉત્પાદન પ્રક્રિયા

યુનિવેલ પાસે સંપૂર્ણ ઉત્પાદન કામગીરીના ધોરણો, ઉત્પાદન પ્રક્રિયાની કડક દેખરેખ, પ્રમાણભૂત પ્લાન્ટ નિષ્કર્ષણ વર્કશોપ અને વર્ગ 100,000 સ્વચ્છ વિસ્તાર પણ છે.

ગુણવત્તા પરીક્ષણ

ગુણવત્તા નિરીક્ષણ રૂમ, વર્ગ 10,000 માઇક્રોબાયલ પરીક્ષણ રૂમ.ઉત્પાદનોની દરેક બેચ માટે નમૂનાનું પરીક્ષણ, ઉત્પાદનની ગુણવત્તા અને સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે દરેક ઉત્પાદન સૂચકાંકોનું કડક નિરીક્ષણ અને નિયંત્રણ.

xcom